CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
HỘI NGHỊ TIẾP XÚC ĐỐI THOẠI TRỰC TIẾP GIỮA ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ ĐẢNG UỶ, CHỦ TỊCH HĐND XÃ VỚI NHÂN DÂN THÔN LẠC DỤC NĂM 2022
26/10/2022 04:45:27

Thực hiện Quy chế 03-QC/TU, ngày 18/03/2021 của Tỉnh ủy Hải Dương về tiếp xúc đối thoại của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh;
Thực hiện Kế hoạch số 55- KH/HU ngày 21 tháng 02 năm 2022 của Huyện ủy Tứ Kỳ về tổ chức thực hiện Quy chế 03-QC/TU, ngày 18/03/2021 của Tỉnh ủy về tiếp xúc đối thoại của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn huyện năm 2022
Thực hiện Nghị quyết Đảng ủy tháng 02/2022;
Chiều ngày 26/10/2022 tại nhà văn hóa thôn Lạc Dục diễn ra hội nghị tiếp xúc đối thoại giữa đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã với nhân dân thôn Lạc Dục năm 2022 Về dự và chỉ đạo hội nghị;
+ Ở huyện có: đ/c Đặng Thị Nhu - Phó Ban dân vận huyện uỷ Tứ Kỳ, các đ/c Đài phát thanh huyện.
+ Ở xã: Có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ xã Thường trực HĐND, 2 ban HĐND, lãnh đạo UBND xã; Chủ tịch Ủy Ban MTTQ và Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội của xã; Phó ban Tuyên giáo Đảng ủy; Trưởng Công an xã; Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã;Công chức Văn phòng - Thống kê, Văn phòng Đảng ủy - Nội vụ, Công chức Địa Chính - Xây dựng - Nông Nghiệp - Môi trường, Văn hóa - Xã hội, Tư pháp - Hộ Tịch, Tài chính -Kế toán; Đại diện ban quản trị HTX DV Nông nghiệp, Đại diện Ban thanh tra nhân dân, trưởng đài truyền thanh xã;
+ Đại biểu thôn Lạc Dục: Các đồng chí trong ban chi ủy, đảng viên chi bộ thôn Lạc Dục, Trưởng phó thôn, Ban công tác Mặt trận thôn, đại diện các ngành, đoàn thể, đại biểu HĐND xã ứng cử trên địa bàn và đại diện các hộ dân thôn Lạc Dục.
Hội nghị diễn ra với các nội dung:
1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
2. Thông qua nội quy tiếp xúc, đối thoại.
3. Báo cáo tóm tắt về công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, MTTQ các đoàn thể, tình hình phát triển kinh tế- xã hội, An ninh-Quốc phòng 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ quý 4 năm 2022
4. Phát biểu ý kiến của nhân dân.
5. Đồng chí Bí thư, Chủ tịch HĐND tiếp thu, giải trình về những ý kiến, kiến nghị của nhân dân.
6. Đồng chí Chủ toạ tóm tắt nội dung và kết luận Hội nghị.
Tổng có 4 ý kiến đã được Tiếp thu giải trình của Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã, về cơ bản nhân dân đã đồng tình nhất trí
Hội nghị kết thúc lúc 16h15./.
 
 
 
 
 
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
99.8%
Số hồ sơ xử lý: 667
Trước & đúng hạn: 666
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.2%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:24/03/2023 18:50:40)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HƯNG ĐẠO - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập:Phạm Văn Tiến

Địa chỉ: UBND xã Hưng Đạo

Điện thoại: 02203748121

Email: ......

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 19
Tháng này: 1,996
Tất cả: 21,587