CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
BÀI TUYÊN TRUYỀN HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, MỨC ĐỘ 4
04/10/2022 07:51:43

BÀI TUYÊN TRUYỀN HƯỚNG DẪN

 SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, MỨC ĐỘ 4

 

              Kính thưa toàn thể Cán bộ và nhân dân.

         

Thực hiện Công văn số 479/UBND-VP ngày 14/4/2022 của UBND huyện Tứ Kỳ về việc giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; chỉ đạo của UBND huyện về việc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và hướng dẫn công dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên cổng dịch vụ công Quốc gia và Cổng dịch vụ công tỉnh Hải Dương nhằm nâng cao chất lượng, số lượng việc thực hiện số hóa hồ sơ. UBND xã đã phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức triển khai tuyên truyền và hướng dẫn công dân thực hiện nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công tỉnh Hải Dương và cổng dịch vụ công Quốc gia, tuy vậy tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến thực hiện tại Bộ phận một cửa của xã Hưng Đạo còn thấp, còn nhiều người dân chưa được tiếp cận với dịch vụ công trực tuyến khi có nhu cầu giải quyết TTHC;

Nguyên nhân của sự việc trên là do người dân còn e ngại sử dụng công nghệ; nhiều người không tận dụng hết các chức năng của điện thoại thông minh hoặc không có điện thoại thông minh; bên cạnh đó cũng còn nhiều người chưa biết đến ý nghĩa, lợi ích của việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Vì vậy, UBND xã thông báo và phối hợp với Đoàn thanh niên xã Triển khai hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến cho cán bộ, hội viên, các ngành đoàn thể và nhân dân trong xã, nhằm cung cấp thêm cho nhân dân những thông tin cơ bản về thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, qua đó sẽ hướng dẫn nhân dân một số thao tác cơ bản khi sử dụng dịch vụ công trực truyến, từ đó có thể áp dụng để thực hiện khi có nhu cầu giải quyết công việc đối với các TTHC được cung cấp dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 (không chỉ đối với các TTHC cấp xã mà còn cả các TTHC cấp huyện, cấp tỉnh…);

UBND xã xin giới thiệu để toàn thể cán bộ và nhân dân hiểu một số khái niệm cơ bản về dịch vụ hành chính công; dịch vụ công trực tuyến; dịch vụ công trực tuyến mức độ 1, mức độ 2, mức độ 3, mức độ 4.

- Dịch vụ hành chính công: Là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục đích lợi nhuận, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý. Mỗi dịch vụ hành chính công gắn liền với một thủ tục hành chính để giải quyết hoàn chỉnh một công việc cụ thể liên quan đến tổ chức, cá nhân.

- Dịch vụ công trực tuyến: Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

 Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công mức độ 2: Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công mức độ 3:  Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công mức độ 4:  Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Như vậy có thể thấy, so với việc thực hiện dịch vụ hành chính công truyền thống việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến đem lại nhiều lời ích hơn, cụ thể như sau:

- Khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến nhằm giúp giảm thời gian, chi phí đi lại cho việc gửi hồ sơ và nhận kết quả của các tổ chức, cá nhân; tăng tính công khai, minh mạch của thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm, trình độ chuyên môn và kiến thức về công nghệ thông tin của cán bộ công chức được phân công xử lý hồ sơ thủ tục hành chính… góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

- Với việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến, người dân và doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được đáng kể thời gian và chi phí đi lại vì họ có thể nộp hồ sơ cho cơ quan chức năng thông qua những thiết bị được kết nối với Internet ngay ở nhà hoặc tại văn phòng. Việc gửi hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến giúp tổ chức, cá nhân có thể giao dịch 24/24 giờ trong ngày, tại bất cứ đâu có kết nối internet.

- Nếu trước đây, muốn đăng ký thủ tục hành chính phải đến trực tiếp cơ quan nhà nước (cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh) nhận phiếu theo thứ tự, chờ cán bộ tiếp nhận hồ sơ. Nay, với phương thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 mọi việc liên quan đến thủ tục hành chính, các tổ chức, cá nhân có thể thực hiện ở nhà hay ở cơ quan, đơn vị đồng thời có thể theo dõi, giám sát được tình trạng giải quyết hồ sơ. Vì vậy, khi tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 các tổ chức, cá nhân đã tiết kiệm rất nhiều thời gian, chi phí đi lại, chi phí văn phòng phẩm …Đặc biệt khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 công dân ngồi tại nhà vẫn có thể nộp hồ sơ, nộp lệ phí và nhận kết quả giải quyết tại nhà....;

Hiện nay các TTHC đang áp dụng trên Cổng dịch vụ công tỉnh Hải Dương theo Quyết định số 1217 /QĐ-UBND ngày 12/5/2022 thủ tục mức độ 3 và thủ tục mức độ 4, trong đó TTHC thuộc lĩnh vực Chứng thực, Hộ tịch được cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch huyện, Chủ tịch xã

Để tạo điều kiện hỗ trợ, trợ giúp cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết công việc đối với các TTHC thuộc danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, UBND xã đã thành lập Tổ tuyên truyền hướng dẫn của xã, trong đó nòng cốt là Đoàn thanh niên và các tổ chức đoàn thể; đồng thời UBND xã Hưng Đạo đã bố trí đầy đủ các trang thiết bị và con người luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ giúp cho tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ thông qua Cổng dịch vụ công tỉnh Hải Dương hoặc Cổng dịch vụ công Quốc gia.

UBND xã rất mong toàn thể cán bộ và nhân dân sẽ tích cực hưởng ứng thực hiện các TTHC qua DV công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt khi sử dụng các dịch vụ công tại Bộ phận 1 cửa UBND xã. 

Để thực hiện nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND xã Hưng Đạo hướng dẫn nhân dân lập tài khoản và sử dụng tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4 trên dịch vụ công Hải Dương như sau:

A. Lập tài khoản

Bước 1: Vào Google

Truy cập vào trang https://dichvucong.haiduong.gov.vn.Tại trang chủ chọn đăng ký

Bước 2: Người đăng ký điền thông tin vào các ô. Nhấn nút [Đăng ký] để hoàn tất nếu là doanh nghiệp thì tích vào là tài khoản doanh nghiệp.

* Chú ý : Các cá nhân/tổ chức/doanh nghiệp chỉ được đăng ký 1 tài khoản duy nhất và phải điền chính xác thông tin số điện thoại, email.

- Trường hợp quên mật khẩu, người dùng có thể lấy lại mật khẩu bằng cách nhấn vào [Quên mật khẩu] và làm theo hướng dẫn.

      B. Công dân, tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến

Bước 1: Truy cập trang https://dichvucong.haiduong.gov.vn,chọn đăng nhập điền tên đăng nhập và mật khẩu của tài khoản đã dăng ký

Bước 2: chọn mục [Nộp hồ sơ trực tuyến] sau đó tìm kiếm thủ tục cần nộp theo một trong các tiêu chí.

Ví dụ: chọn cấp thủ tục: cấp xã/ phường/thị trấn

Chọn mức độ: mức độ 3 hoặc 4

Lĩnh vực: hộ tịch hoặc chứng thực....

Sau khi đã tìm kiếm thủ tục cần nộp, trước khi nhấn nút nộp hồ sơ có thể xem chi tiết thủ tục cần nộp như: yêu cầu điều kiện nộp hồ sơ, căn cứ pháp lý của thủ tục, trình tự giải quyết hồ sơ tổng quát, thành phần hồ sơ cần có hoặc tải mẫu đơn có sẵn từ hệ thống.

- Bước 3: Chọn nơi nộp hồ sơ. Với thủ tục ở cấp huyện cấp xã thì người nộp cần chọn chính xác huyện và xã muốn nộp hồ sơ vào, chọn trường hợp nộp hồ sơ (nếu có). Ví dụ: Chọn UBND huyện Tứ Kỳ sau đó chọn xã Hưng Đạo.

- Bước 4: Hiển thị thông tin người đăng ký hồ sơ theo đúng thông tin đã đăng ký tài khoản, tiếp theo nhấn nút đồng ý và tiếp tục.

- Bước 5: Điền thành phần hồ sơ, đính kèm file scan hoặc mẫu đơn đã soạn sẵn. Chú ý: dung lượng tệp tin dưới 50Mb và tệp tin được tải lên phải có đuôi là: .doc, .docx, .pdf, .jpg, .png hoặc tệp tin nén.

Ví dụ: muốn nộp hồ sơ chứng thực các loại giây tờ. Công dân vào phần chọn tệp hồ sơ tải chứng minh nhân dân hay giấy khai sinh cần chứng thực lên.

Có thể đính kèm thêm thành phần hồ sơ giấy tờ khác sau khi đính kèm xong thì nhấn nút đồng ý và tiếp tục

- Bước 6: Lựa chọn hình thức nhận kết quả: tại nhà và tại cơ quan

+ Với trường hợp nhận tại nhà: nhấn chọn [Gửi hồ sơ đến địa chỉ của tôi] sau đó nhấn nút [Lấy địa chỉ từ Thông tin người nộp] để hệ thống tự điền địa chỉ người nộp đã điền ở trên vào các ô địa chỉ. Khi có kết quả giải quyết hồ sơ, cơ quan sẽ kết hợp với dịch vụ chuyển phát bưu điện, vận chuyển hồ sơ đến địa chỉ đã đăng ký

- Với trường hợp nhận tại cơ quan thì chọn [Đến cơ quan giải quyết để nhận kết quả], người dân sẽ tự đến nhận kết quả tại cơ quan đã nộp hồ sơ khi nhận được thông báo đã có kết quả từ hệ thống

- Sau khi đã chọn xong hình thức nhận kết quả nhấn nút đồng ý và tiếp tục.

- Bước 7: Nhập mã xác nhận chính xác, nếu không nhìn rõ có thể nhấn [Đổi mã xác nhận khác], nhấn chuột trái vào ô đồng ý “Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai trên”. Sau đó nhấn nút [Nộp hồ sơ] để nộp hồ sơ vào hệ thống:

+ Với thủ tục ở mức độ 3 và mức 4 không có phí và lệ phí sau khi kích nộp hồ sơ thì việc nộp hồ sơ đã hoàn thành.

                                                   Nguồn: Bộ phận Một cửa UBND xã Hưng Đạo

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
99.8%
Số hồ sơ xử lý: 667
Trước & đúng hạn: 666
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.2%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:24/03/2023 18:43:48)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HƯNG ĐẠO - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập:Phạm Văn Tiến

Địa chỉ: UBND xã Hưng Đạo

Điện thoại: 02203748121

Email: ......

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 19
Tháng này: 1,996
Tất cả: 21,587